Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Portals and Applications

Search for content and learn more about our portals and applications

Ukraine Flag

EUAA Response to the Russian invasion of Ukraine / Заходи реагування EUAA на вторгнення Росії в Україну

Press Release
EUAA shifts operational support in Greece to focus on vulnerable applicants

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA) επεκτείνει την επιχειρησιακή της στήριξη στην Ελλάδα στους ευάλωτους αιτούντες.

Published: Read More

Popular Topics

JHAAN Presidency

In 2023, the EUAA held the Presidency of the Justice and Home Affairs Agencies Network (JHAAN).

The JHAAN was established in 2010 to increase cooperation between Justice and Home Affair Agencies: CEPOL, EIGE, EMCDDA, EUAA, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA and Frontex.

Read More
JHAAN Presidency
Latest Publications

EUAA Asylum Report 2024

The Agency's flagship report presents a comprehensive overview of key developments in asylum in 2023. It summarises changes to policies, practices and legislation, with examples of case law.

Read More
Cover of the Asylum Report 2024
EL

Publications

Ιούνιος 2024

Έκθεση για το άσυλο 2024: Συνοπτική παρουσίαση

A summary of the Agency's flagship report, which presents a comprehensive overview of key developments in asylum in 2023. It summarises changes to policies, practices and legislation, with examples of case law.

Download PDF View eBook
Δεκέμβριος 2023

Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2024 - 2026 Συνοπτική παρουσίαση

περίληψη του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2024-2026, με πρόγραμμα εργασίας 2024

Download PDF
Οκτώβριος 2023

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2022 -

Σύνοψη

περίληψη της έκθεσης του EUAA για το τέλος του έτους 2022

Download PDF