EUAA Response to the War in Ukraine / Відповідь EUAA (Агентство Європейського Союзу з питань притулку)на війну в Україні

Analysis on Asylum and Temporary Protection in the EU+
Відповідь EUAA на війну в Україні

7 березня, виконавчий директор Агентства Європейського Союзу з питань притулку призначив Раду з реагування на надзвичайну ситуацію в Україні (UERB), для координування зусиль Агентства щодо підтримки країн-членів, що пов’язані з наданням притулку та потребами прийому переміщених осіб з України, а також сприяти в реалізації Директиви ЄС про тимчасовий захист.

Міграційне опитування, розроблене для переміщених осіб з України Агентством ЄС з надання притулку

Ви нещодавно залишили Україну і шукаєте захисту в Європейському Союзі? Ми хочемо почути Вашу історію!

Mіграційне опитування, розроблене для переміщених осіб з України Агентством ЄС з надання притулку, є платформою, де можна поділитись досвідом Вашої подорожі до ЄС, Вашого прибуття в ЕС і Вашими планами на майбутнє.

Ваша участь в опитуванні допоможе країнам ЄС+ поліпшити послуги для переміщених осіб, що шукають захисту в ЄС, і  краще підготуватись до їх зустрічі. Участь в  опитуванні є добровільною і анонімною. 

refugees

Щоб прийняти участь в опитуванні і допомогти нам покращити Ваше перебування в ЄС, клацніть мишкою тут.

Analysis on Temporary Protection in the EU+

Analysis on Asylum and Temporary Protection in the EU+ in the Context of the Ukraine Crisis

Week 18 (2 – 8 May) Week 17 (25 April – 1 May) Week 16 (18 – 24 April)Week 15 (11 - 17 April)

Ситуаційні оновлення:

Серія ситуаційних оновлень EUAA (Агентство Європейського Союзу з питань притулку) представляє останні надзвичайні заходи, які були вжиті ЄС+ країнами для вирішення проблеми напливу переміщених осіб з України. Оновлення публікуються раз на тиждень для охоплення останніх подій (доступно лише англійською мовою). 

21 April 2022 - 07 April 2022 - 24 March 2022 - 17 March 2022 - 11 March 2022 - 04 March 2022

Інформаційні листівки для українців

EUAA (Агентство Європейського Союзу з питань притулку) зібрало найбільш актуальну інформацію про пропозицію ЄС щодо тимчасового захисту осіб, які вимушено тікають з України, їх прав, строку дії, хто має право на тимчасовий захист та яким чином подати заяву на його отримання.
 

EUAA Response to the War in Ukraine

On 7 March, the Executive Director of the European Agency for Asylum appointed the Ukraine Emergency Response Board (UERB), in order to coordinate the Agency’s efforts to support Member States with Ukraine-related asylum and reception needs, as well as assist in their implementation of the EU Temporary Protection Directive.

EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine

Have you recently fled Ukraine and seeking protection in the EU? We want to hear your story!

The EUAA Survey of Arriving Migrants from Ukraine is a platform where you can share your experiences of your journey, your arrival in Europe and your relocation plans.

Your participation will help EU+ countries to increase preparedness and improve services to displaced persons from Ukraine seeking protection in Europe. Responses to the survey are voluntary and anonymous.   

refugees

Click the link to take the Survey.

Analysis on Temporary Protection in the EU+

Analysis on Asylum and Temporary Protection in the EU+ in the Context of the Ukraine Crisis

Week 18 (2 – 8 May) Week 17 (25 April – 1 May) Week 16 (18 – 24 April) 2022 Week 15 (11 - 17 April)

Situational Updates: 

The EUAA Situational Update series presents the latest emergency measures which have been adopted by EU+ countries to address the influx of displaced persons from Ukraine. The updates are published once a week to cover the latest developments. 

Read the situational updates:

21 April 2022 -07 April 2022 - 24 March 2022 - 17 March 2022 - 11 March 2022 - 04 March 2022

Information Leaflets for Ukrainians 

The EUAA has compiled the most relevant information about the EU's temporary protection offer for persons fleeing Ukraine, including the rights it offers and for how long, who is entitled to request temporary protection, and how to apply. 

Для дорослих
UK Flag

[EN]

Germany

[DE]

Spain

[ES]

France

[FR]

Hungary

[HU]

Italy

[IT]

Lithuania

[LT]

Latvia

[LV]

Poland

[PL]

Romania

[RO]

Russian Flag

[RU]

Slovakia

[SK]

Bulgaria

[BG]

Greece

[EL]

Для дітей
UK Flag

[EN]

Germany

[DE]

Spain

[ES]

France

[FR]

Hungary

[HU]

Italy

[IT]

Lithuania

[LT]

Latvia

[LV]

Poland

[PL]

Romania

[RO]

Russian Flag

[RU]

Slovakia

[SK]

Bulgaria

[BG]

Greece

[EL]

For adults
Ukraine Flag

[UA]

Germany

[DE]

Spain

[ES]

France

[FR]

Hungary

[HU]

Italy

[IT]

Lithuania

[LT]

Latvia

[LV]

Poland

[PL]

Romania

[RO]

Russian Flag

[RU]

Slovakia

[SK]

Bulgaria

[BG]

Greece

[EL]

For children
Ukraine Flag

[UA]

Germany

[DE]

Spain

[ES]

France

[FR]

Hungary

[HU]

Italy

[IT]

Lithuania

[LT]

Latvia

[LV]

Poland

[PL]

Romania

[RO]

Russian Flag

[RU]

Slovakia

[SK]

Bulgaria

[BG]

Greece

[EL]