تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Publications

Afghanistan - Country Focus

This report contains information on the general security and humanitarian situation in Afghanistan, as well as on the targeting of certain individuals.

تحميل

Residence permits and travel documents for third-country nationals in the context of asylum

Fact Sheet No 23

This fact sheet explores developments in the issuance of residence permits and travel documents to third-country nationals.

تحميل

Venezuela - Country Focus

This report provides a targeted, brief update on a selection of specific topics relevant for international protection considerations in Venezuela. It complements and updates certain topics already covered in the COI Report on Venezuela: Country Focus (2020), and refers back to it where relevant.

تحميل

Raport anual de activitate consolidat 2022

Rezumat

Rezumatul raportului de sfârșit de an al EUAA pentru 2022

تحميل

Konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2022.

Sažetak

Sažetak godišnjeg izvješća EUAA-e za 2022.

تحميل

Konsolideret årlig aktivitets-rapport 2022

Resumé

Resumé af EUAA's rapport ved udgangen af 2022.

تحميل

Rapport Annwali Konsolidat tal-Attività 2022

Sommarju

Sommarju tar-rapport ta’ tmiem is-sena 2022 tal-EUAA

تحميل

2022. aasta konsolideeritud tegevusaruanne

Kokkuvõte

EUAA 2022. aasta lõpu aruande kokkuvõte

تحميل