Gå til hovedindhold

Hvad laver vi?

Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) er et EU-agentur med mandat til at støtte medlemsstaterne i anvendelsen af pakken af EU-love, der regulerer asyl, international beskyttelse og modtagelsesforhold – også er kendt som det fælles europæiske asylsystem.

EUAA fungerer som en ressource for medlemsstaterne på området for international beskyttelse med evne til at yde praktisk, retlig, teknisk, rådgivningsmæssig og operationel bistand i mange formater. Agenturet erstatter ikke de nationale asyl- eller modtagelsesmyndigheder, som i sidste ende bærer det fulde ansvar for deres procedurer og systemer.

Det endelige mål med EUAA's arbejde er at nå et punkt, hvor asylpraksisserne i alle EU+-medlemsstater er harmoniseret i overensstemmelse med EU's forpligtelser, dvs. at en ansøgning vil få den samme afgørelse, uanset hvilken EU+-medlemsstat den indgives i. Tilsvarende vil en ansøger altid gennemgå den stort set samme procedure under lignende forhold, uanset i hvilken medlemsstat vedkommende ansøger, og vil have de samme rettigheder, pligter og modtagelsesforhold.

 

Hvad laver vi?

Det fælles europæiske asylsystem fastsætter de retligt bindende regler og procedurer, som medlemsstaterne skal følge for at garantere, at rettighederne for ansøgere om international beskyttelse overholdes fuldt ud. Det sikrer også, at personer, der ikke er berettiget til international beskyttelse, identificeres og kan sendes tilbage til deres oprindelsesland.

 • EUAA's mandat er at støtte medlemsstaterne i anvendelsen af pakken af EU-love, der regulerer international beskyttelse – også er kendt som det fælles europæiske asylsystem.
 • Agenturet arbejder for at hjælpe medlemsstaterne med at sikre hurtige og effektive asylprocedurer såvel som en høj standard for modtagelsesforhold.
 • Det ultimative mål med EUAA's arbejde er, at nå et punkt, hvor asylpraksisserne i alle EU+-medlemsstaterne er harmoniserede.
 • For at opnå dette er EUAA gået fra et oprindeligt fokus på teknisk støtte til et tilsvarende fokus på etablering af operationel og kapacitetsopbyggende bistand.
 • EUAA er en ressource for medlemsstaterne på området for international beskyttelse og modtagelse med evne til at yde praktisk, retlig, teknisk, rådgivningsmæssig og operationel bistand i mange formater.
 • Agenturet erstatter ikke de nationale asylmyndigheder, som bærer det fulde ansvar for de nationale asylsager. 
   

Med henblik på at nå disse mål yder EUAA bistand til medlemsstaterne gennem tre støttepiller: 

EUAA yder en bredere og bredere vifte af yderst tekniske og specialiserede støtteforanstaltninger. Disse omfatter:

 • offentliggørelse af materiale om oprindelseslande og vejledningsmateriale 
 • indsamling, analyse og distribution af asyldata og -prognoser 
 • vejledninger, anbefalinger og bedste praksis vedrørende effektiv anvendelse af høj kvalitet af det fælles europæiske asylsystem
 • besvarelse af forespørgsler om rådgivning og information fra medlemsstaterne
 • udvikling af IKT-platforme og -databaser med henblik på mere effektive asylsystemer 
 • udvikling af praktiske værktøjer til at opnå fælles standarder og processer af høj kvalitet 
 • rådgivning om retlige forpligtelser
 • kortlægning af praksis i de forskellige medlemsstater og 
 • fremme af ekspertisenetværk inden for forskellige asylområder.

Fra 2023 vil EUAA også få mandat til at overvåge medlemsstaternes anvendelse af EU's asyl- og modtagelsesforpligtelser. Det vil give agenturet mulighed for at identificere mangler og samarbejde med de nationale myndigheder om at afhjælpe dem.

Agenturet har hurtigt udvidet sin operationelle bistand til medlemsstaterne, både med hensyn til omfanget af bistand og størrelsen af dets operationer. Operationer udgør nu en central del af agenturets aktiviteter. EUAA har i øjeblikket næsten 2 000 medarbejdere udsendt til mere end 100 steder i forskellige medlemsstater. EUAA kan også trække på en asylreservepulje på 500 tjenestemænd fra medlemsstaterne, hvis det er nødvendigt. Disse medarbejdere støtter Dublinenhederne, afvikler informationsaktiviteter og uddannelse, hjælper ved ilandsætninger, letter omfordelingen til andre medlemsstater, udfører registreringer, afholder asylsamtaler, udarbejder udtalelser om afgørelser, støtter beslutningstagere i anden instans og samarbejder med myndighederne om at forbedre procedurer og vilkår.

EUAA's operationer er beregnet til at være af midlertidig varighed og hjælpe med at lette presset på myndighederne i medlemsstaterne, forbedre kvalitetsstandarderne og bidrage til at gøre de nationale systemer mere modstandsdygtige på lang sigt.

Uddannelsen af de nationale asyl- og modtagelsestjenestemænd sikrer en fælles anvendelse på højt niveau af standarderne i det fælles europæiske asylsystem. EUAA udvikler både moduler på en lang række specialiserede områder inden for EU's asyl- og modtagelseslovgivning samt praksisser og forestår uddannelsen af nationale tjenestemænd og nationale instruktører (uddannelse af undervisere). Uddannelsesprogrammet omfatter i øjeblikket 30 moduler, som er blevet leveret til over 50 000 deltagere. I fremtiden sigter EUAA mod at tilbyde kvalificerede standarder for sin uddannelse, hvilket vil give sikkerhed for, at fuldførelse af et givet modul eller moduler betyder, at personen er uddannet på højeste niveau i EU.

EUAA's værdier

Agenturets værdier er: 

 • Støtte – til medlemsstater og interessenter 
 • Ansvarlighed – over for personer, der har brug for beskyttelse, i overensstemmelse med de værdier, EU bygger på 
 • Ekspertise – inden for de regler og retlige forpligtelser, der udgør det fælles europæiske asylsystem 
 • Lydhørhed – over for medlemsstaternes udfordringer og skiftende behov med hensyn til den hensigtsmæssige styring af medlemsstaternes asyl- og modtagelsestjenester 
 • Modstandsdygtighed – af et fremtidssikret europæiske område for international beskyttelse, som kan tilpasses, uden at det sker på bekostning af overholdelsen af menneskerettighederne og beskyttelsen 
 • Effektivitet – gennem ansvarlig og effektiv anvendelse af offentlige midler, både internt i agenturet og i gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem i Europa.