Ugrás a tartalomra

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) az Európai Unió egyik ügynöksége, amely megbízatása szerint a tagállamoknak nyújt támogatást a menekültügyet, a nemzetközi védelmet és a befogadási feltételeket szabályozó uniós jogszabálycsomag alkalmazása terén, amelyet közös európai menekültügyi rendszernek is neveznek (KEMR).

Az EUAA erőforrásként segít a tagállamoknak a nemzetközi védelem terén, és számos formában nyújt gyakorlati, jogi, technikai, tanácsadási és operatív segítséget a számukra. Az Ügynökség nem helyettesíti a nemzeti menekültügyi és befogadási hatóságokat, amelyek végső soron teljes mértékben felelősek az eljárásaikért és rendszereikért.

Az EUAA tevékenységének végső célja az EU kötelezettségeknek megfelelő, harmonizált menekültügyi gyakorlat megvalósítása valamennyi EU+ tagállamban, ami azt jelenti, hogy egy adott egyén kérelme ugyanazt eredményezné bármely EU+ tagállamban benyújtva. Hasonlóképpen, a kérelmező így mindig hasonló feltételek mellett lebonyolított, hasonló eljáráson fog átmenni, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban nyújt be kérelmet, és ugyanazokkal a jogokkal, kötelezettségekkel fog rendelkezni és ugyanolyan befogadási feltételeket fog élvezni.

 

Tevékenységeink

A közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) meghatározza azokat a jogilag kötelező erejű szabályokat és eljárásokat, amelyeket a tagállamoknak alkalmazniuk kell annak biztosítása érdekében, hogy a nemzetközi védelmet kérelmezők jogait teljes mértékben tiszteletben tartsák. Ennek a rendszernek a segítségével azonosítják azokat, akik nem jogosultak a nemzetközi védelemre; őket visszafordítják a kiindulási országukba.

 • Az EUAA megbízatása: támogatás a tagállamoknak a nemzetközi védelmet szabályozó uniós jogszabálycsomag alkalmazása terén, amely közös európai menekültügyi rendszerként (KEMR) is ismert.
 • Az Ügynökség tevékenységével segít a tagállamoknak a menekültügyi eljárások gyors és hatékony lefolytatásában, valamint a minőségi befogadási normák meghonosításában.
 • Az EUAA tevékenységének végső célja egy olyan ideális helyzet elérése, ahol valamennyi EU+ tagállamban harmonizáltak a menekültügyi eljárások.
 • Ennek elérése érdekében az EUAA a kezdeti technikai segítségnyújtást követően már az operatív és kapacitásépítési támogatásra is egyenlő hangsúlyt helyez.
 • Az EUAA erőforrásként segít a tagállamoknak a nemzetközi védelem terén, és számos formában nyújt gyakorlati, jogi, technikai, tanácsadási és operatív segítséget a számukra.
 • Az Ügynökség nem helyettesíti a nemzeti menekültügyi hatóságokat, amelyek teljes mértékben felelősek a nemzeti menekültügyi esetekért. 
   

E célok elérése érdekében az EUAA a tagállamoknak három pillér keretében nyújt segítséget: 

Az EUAA egy folyamatosan bővülő, technikailag kiemelkedő és specializált támogatási intézkedéscsomagot nyújt. Idetartoznak a következők:

 • Származási országra vonatkozó és útmutató anyagok kiadása; 
 • Menekültügyi adatok és előrejelzések összegyűjtése, elemzése és terjesztése; 
 • Útmutatások, javaslatok és helyes gyakorlatok a KEMR hatékony és minőségi alkalmazása kapcsán;
 • Válaszadás a tagállami tanácsadási és információs kérelmekre;
 • IKT-platformok és adatbázisok kidolgozása a hatékonyabb és eredményesebb menekültügyi rendszerek érdekében; 
 • Gyakorlati eszközök kidolgozása közös normák és minőségi folyamatok megvalósítása érdekében; 
 • Tanácsadás a jogi kötelezettségekkel kapcsolatban;
 • A különféle tagállamokban folytatott gyakorlatok feltérképezése; és 
 • A szakértői hálózatok elősegítése a menekültügy különféle területein.

2023-tól az EUAA megbízást kap arra is, hogy nyomon kövesse az uniós menekültügyi és befogadási kötelezettségek tagállamok általi alkalmazását. Így lehetőség nyílik az Ügynökség számára a hiányosságok feltárására, és az ezek kijavítására irányuló, nemzeti hatóságokkal végzett együttműködésre is.

Az Ügynökség bővítette a tagállamoknak biztosított operatív segítségnyújtást, mind a segítségnyújtási szinteket, mind a műveletek méretét tekintve egyaránt. Az operatív műveletek ma már az Ügynökség tevékenységeinek központi részét képezik. Az EUAA több mint 100 helyszínen jelenleg közel 2000 fős személyi állománnyal rendelkezik a különböző tagállamokban. Szükség esetén az EUAA igénybe vehet egy 500 tagállami tisztviselőből álló menekültügyi szakértői készenléti állományt is. Ezek a munkatársak támogatást nyújtanak a dublini egységeknek, információs tevékenységeket és képzési feladatokat látnak el, segítenek a partra szállásoknál, elősegítik a más tagállamba történő áthelyezéseket, regisztrációt végeznek, menekültügyi meghallgatásokat vezetnek, határozatokhoz véleményeket fogalmaznak meg, segítséget nyújtanak a másodlagos döntéshozóknak, valamint együttműködnek a hatóságokkal az eljárások és a feltételek javítása érdekében.

Az EUAA operatív műveletei ideiglenesek és a tagállami hatóságokra nehezedő nyomást hivatottak feloldani, javítanak a minőségi normákon, és hosszú távon hozzájárulnak a reziliensebb nemzeti rendszerek létrejöttéhez.

A nemzeti menekültügyi és befogadási tisztviselők képzése biztosítja a KEMR-normák magas szintű alkalmazását. Az EUAA modulokat dolgoz ki az uniós menekültügyi és befogadási jog és gyakorlat számos speciális területén, és képzést nyújt a nemzeti tisztviselőknek és a nemzeti oktatóknak (oktatói képzés). A képzési tanterv jelenleg 30 modulból áll, amelyeket több mint 50 ezer résztvevőnek juttattak el. A jövőre vonatkozóan az EUAA célja, hogy a képzéséhez olyan minősített normákat kínáljon, amelyek garantálják, hogy a modul(ok) sikeres elvégzése azt jelenti, hogy az adott személy a legmagasabb uniós szintű képzésben részesült.

Az EUAA értékei

Az Ügynökség alapvető értékei: 

 • Támogatás a tagállamok és érdekelt felek számára 
 • Felelősségvállalás a védelemért folyamodók számára az EU alapértékeinek megfelelően; 
 • Szakértelem a közös európai menekültügyi rendszert (KEMR) alkotó jogszabályok és jogi kötelezettségek terén; 
 • Válaszadás a tagállamok előtti kihívásokra és változó szükségleteikre a megfelelően folytatott tagállami menekültügyi és befogadási szolgáltatások terén; 
 • Reziliencia létrehozása a nemzetközi védelem jövőbiztos európai területén, amely képes az alkalmazkodásra az emberi jogok tiszteletben tartásának és a védelemnek a feláldozása nélkül; 
 • Hatékonyság a közösségi erőforrások felelősségteljes és hatásos felhasználása terén, mind az Ügynökségnél, mind a KEMR európai megvalósítása során.