Skip to main content

Publications

Raporti për azilin, 2024: Përmbledhje ekzekutive

A summary of the Agency's flagship report, which presents a comprehensive overview of key developments in asylum in 2023. It summarises changes to policies, practices and legislation, with examples of case law.

Download View eBook

Raporti për azilin, 2023: Përmbledhje ekzekutive

A summary of the Agency's flagship report, which presents a comprehensive overview of key developments in asylum in 2022. It summarises changes to policies, practices and legislation, with examples of case law.

Download

Raporti për azilin 2022: Përmbledhje ekzekutive

A summary in Albanian of the Agency's flagship report, which presents a comprehensive overview of key developments in asylum in 2021. It summarises changes to policies, practices and legislation, with examples of case law.

Download View eBook

EASO Udhëzues praktik për regjistrimin

Paraqitja e kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare

Vëmendja e Udhëzuesit praktik të EASO-s për regjistrimin: Paraqitja e kërkesës për mbrojtje
ndërkombëtare është njëkohësisht te formulimi i kërkesës dhe te paraqitja së saj, me qëllim që të
jepet një panoramë gjithëpërfshirëse e praktikave të mira.

Download