Mergi la conţinutul principal

Cu ce ne ocupăm

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA) este o agenție a Uniunii Europene mandatată să sprijine statele membre în aplicarea pachetului de acte legislative ale UE care reglementează azilul, protecția internațională și condițiile de primire, numit Sistemul european comun de azil (SECA).

EUAA acționează ca resursă pentru statele membre în domeniul protecției internaționale, având capacitatea de a oferi asistență practică, juridică, tehnică, consultativă și operațională în multe formate. Agenția nu se substituie autorităților naționale de azil sau de primire, care dețin, în ultimă instanță, întreaga responsabilitate pentru procedurile și sistemele lor.

Obiectivul final al activității EUAA este de a ajunge la o situație în care practicile în materie de azil din toate statele membre ale UE + sunt armonizate conform obligațiilor UE, ceea ce înseamnă că o cerere depusă de o persoană în oricare stat membru al UE + va primi întotdeauna același răspuns. În mod similar, un solicitant va trece întotdeauna printr-o procedură similară cu condiții similare, indiferent de statul membru în care candidează și se va bucura de aceleași drepturi, obligații și condiții de primire.

 

Cu ce ne ocupăm

Sistemul european comun de azil (SECA) stabilește normele și procedurile obligatorii din punct de vedere juridic pe care statele membre trebuie să le urmeze pentru a garanta respectarea deplină a drepturilor solicitanților de protecție internațională. De asemenea, se asigură că persoanele care nu se califică pentru protecție internațională sunt identificate și returnate în țara de origine.

 • Mandatul EUAA este de a sprijini statele membre în aplicarea pachetului legislativ al UE care reglementează protecția internațională, numit Sistemul european comun de azil (SECA);
 • Agenția depune eforturi pentru a ajuta statele membre să asigure proceduri de azil rapide și eficiente, precum și standarde de primire de înaltă calitate;
 • Obiectivul final al activității EUAA este de a ajunge la situația în care practicile în materie de azil din toate statele membre ale UE+ să fie armonizate;
 • În acest scop, EUAA a trecut de la un accent inițial pe sprijinul tehnic la un accent egal pe desfășurarea de asistență operațională și de consolidare a capacităților;
 • EUAA este o resursă pentru statele membre în domeniul protecției internaționale și al primirii, având capacitatea de a oferi asistență practică, juridică, tehnică, consultativă și operațională în numeroase formate;
 • Agenția nu se substituie autorităților naționale de azil, care sunt pe deplin responsabile pentru cazurile de azil. 
   

Pentru a atinge aceste obiective, EUAA asistă statele membre prin trei stâlpi de sprijin: 

EUAA oferă o gamă tot mai largă de măsuri de sprijin foarte tehnice și specializate. Acestea sunt:

 • publicarea materialelor privind țara de origine și orientarea; 
 • colectarea, analizarea și distribuirea datelor și previziunilor privind azilul; 
 • furnizarea de îndrumări, recomandări și bune practici privind aplicarea eficace și de înaltă calitate a SECA;
 • răspunsuri la solicitările de consiliere și informare din partea statelor membre;
 • dezvoltarea de platforme și baze de date TIC care să vizeze sisteme de azil mai eficace și mai eficiente; 
 • dezvoltarea de instrumente practice pentru a realiza standarde comune și procese de înaltă calitate; 
 • consilierea cu privire la obligațiile legale;
 • practicile de cartografiere din diferite state membre și 
 • facilitarea rețelelor de expertiză în diferite domenii ale azilului.

începând cu 2023, EUAA va avea și mandatul de a monitoriza aplicarea de către statele membre a obligațiilor UE în materie de azil și primire. În acest fel, agenția va putea să identifice deficiențele și să colaboreze cu autoritățile naționale pentru a le remedia.

Agenția și-a extins rapid asistența operațională acordată statelor membre, atât în ceea ce privește nivelurile de asistență, cât și mărimea operațiunilor sale. În prezent, operațiunile constituie o parte esențială a activităților agenției. Personalul EUAA este în prezent de aproape 2 000 de persoane, în peste 100 de locații din diferite state membre. EUAA poate recurge, de asemenea, la o rezervă pentru azil formată din 500 de funcționari ai statelor membre, dacă este necesar. Acești membri ai personalului sprijină unitățile Dublin, oferă activități de informare și formare, oferă asistență în ceea ce privește debarcările, facilitează transferul în alte state membre, fac înregistrări, efectuează interviuri în materie de azil, elaborează proiecte de avize de decizie, oferă asistență factorilor de decizie de a doua instanță și colaborează cu autoritățile pentru a îmbunătăți procedurile și condițiile.

Operațiunile EUAA sunt menite să aibă o durată temporară și să contribuie la atenuarea presiunilor asupra autorităților statelor membre, la îmbunătățirea standardelor de calitate și la o mai mare reziliență a sistemelor naționale pe termen lung.

Formarea funcționarilor naționali din domeniul azilului și al primirii asigură o aplicare comună la nivel înalt a standardelor SECA. EUAA dezvoltă module în numeroase domenii specializate ale legislației și practicilor UE în materie de azil și primire și oferă cursuri de formare funcționarilor naționali, precum și instructorilor naționali (formarea formatorilor). Programa de formare cuprinde în prezent 30 de module, la care au participat peste 50 000 de participanți. În viitor, EUAA urmărește să ofere standarde calificate pentru formarea sa, ceea ce ar oferi garanția că încheierea cu succes a oricărui (oricăror) modul(e) înseamnă că persoana a fost instruită la cel mai înalt nivel al UE.

Valorile EUAA

Valorile agenției sunt: 

 • Sprijinul– pentru statele membre și părțile interesate 
 • Responsabilitatea– față de cei care au nevoie de protecție, conform valorilor pe care se întemeiază UE; 
 • Experiența– în ceea ce privește normele și obligațiile juridice care formează sistemul european comun de azil (SECA); 
 • Capacitatea de reacție– la provocările și nevoile în schimbare ale statelor membre în ceea ce privește gestionarea corespunzătoare a serviciilor de azil și de primire ale statelor membre; 
 • Reziliența– unui spațiu european de protecție internațională adaptat exigențelor viitorului, capabil să se adapteze fără sacrificarea respectării drepturilor omului și a protecției; 
 • Eficiența– prin utilizarea responsabilă și eficace a resurselor publice, atât în cadrul agenției, cât și în cadrul punerii în aplicare de către Europa a SECA.