Перейти до основного вмісту

Чим ми займаємося

Агентство Європейського Союзу з питань притулку (European Union Agency for Asylum, EUAA) є агенцією, уповноваженою надавати підтримку державам-членам у застосуванні пакету законів ЄС, які регулюють надання притулку, міжнародного захисту й умови прийому, відомих як Загальноєвропейська система надання притулку (Common European Asylum System, CEAS).

EUAA функціонує як ресурс для держав-членів у сфері міжнародного захисту, маючи можливість надавати практичну, юридичну, технічну, консультативну й оперативну допомогу в багатьох форматах. Агентство не замінює національні органи з питань надання притулку чи прийому, які, зрештою, несуть повну відповідальність за свої процедури й системи.

Кінцевою метою роботи EUAA є досягнення положення, коли практики надання притулку в усіх державах — членах ЄС+ будуть узгоджені між собою відповідно до зобов’язань ЄС, тобто фізична особа завжди отримуватиме однакову відповідь на заяву, подану в будь-якій із держав — членів ЄС+. Так само заявник завжди проходитиме схожу процедуру з однаковими умовами, незалежно від того, у якій державі-члені він / вона подає заяву, і матиме однакові права, обов’язки й умови прийому.

 

Чим ми займаємося

Загальноєвропейська система надання притулку (Common European Asylum System, CEAS) установлює юридично обов’язкові правила й процедури, яких повинні дотримуватися держави-члени, щоб гарантувати повне дотримання прав осіб, що просять міжнародного захисту. Вона також гарантує, що особи, які не мають права на міжнародний захист, будуть ідентифіковані й можуть бути повернуті до їхньої країни походження.

 • Мандат EUAA полягає в наданні підтримки державам-членам у застосуванні пакета законів ЄС, які регулюють міжнародний захист, відомого як Загальноєвропейська система надання притулку (Common European Asylum System, CEAS);
 • Агентство допомагає державам-членам забезпечити швидкі й ефективні процедури надання притулку, а також високоякісні стандарти прийому.
 • Кінцевою метою роботи EUAA є досягнення положення, коли практики надання притулку в усіх державах — членах ЄС+ будуть узгоджені між собою.
 • У процесі досягнення цієї мети EUAA вже перейшло від початкових технічних питань підтримки до зосередження однакової уваги на розгортанні оперативної допомоги й допомоги із нарощування потенціалу.
 • EUAA є ресурсом держав-членів у сфері міжнародного захисту та прийому, який має можливість надавати практичну, юридичну, технічну, консультативну й оперативну допомогу в багатьох форматах.
 • Агентство не замінює національні органи з питань надання притулку, які несуть повну відповідальність у справах щодо надання притулку на національному рівні. 
   

Для досягнення цих цілей EUAA допомагає державам-членам за трьома основними напрямами підтримки. 

EUAA надає ряд високотехнологічних і спеціалізованих заходів підтримки, який постійно розширюється. До них належать:

 • публікація матеріалів щодо країни походження та інструкцій; 
 • збір, аналіз і розповсюдження даних і прогнозів про притулок; 
 • надання вказівок і рекомендацій, а також поширення передового досвіду щодо ефективного й якісного застосування CEAS;
 • відповіді на запити держав-членів щодо отримання консультацій та інформації;
 • розробка платформ інформаційних і комунікаційних технологій і баз даних, спрямованих на побудову ефективніших і дієвіших систем надання притулку; 
 • розробка практичних інструментів для досягнення спільних стандартів і високоякісних процесів; 
 • консультування щодо правових зобов’язань;
 • методи мапування в різних державах-членах; 
 • сприяння створенню експертних мереж у різних сферах надання притулку.

Починаючи з 2023 року EUAA також матиме повноваження контролювати застосування державами-членами зобов’язань ЄС щодо надання притулку й прийому. Це дозволить Агентству виявляти недоліки та співпрацювати з національними органами влади для їхнього усунення.

Агентство швидко розширює свою оперативну допомогу державам-членам, із погляду як рівнів допомоги, так і масштабу операцій. Зараз операційна діяльність є основною частиною діяльності Агентства. Наразі в EUAA працює близько 2000 осіб, а представництва Агентства розташовані більш ніж у 100 місцях у різних державах-членах. У разі потреби EUAA також може залучити резервний пул притулку з 500 офіційних осіб держав-членів. Ці співробітники допомагають дублінським підрозділам, забезпечують інформаційну діяльність і навчання, допомагають з висадкою осіб, сприяють переселенню до інших держав-членів, здійснюють реєстрацію, проводять співбесіди щодо надання притулку, складають висновки щодо рішень, допомагають особам, які приймають рішення другої інстанції, і співпрацюють з органами влади для покращення процедур та умов надання притулку.

Діяльність EUAA має бути тимчасовою та допомагати зменшити тиск на органи держав-членів, покращити стандарти якості й зробити внесок у створення більш стійких національних систем у довгостроковій перспективі.

Навчання посадових осіб національних органів влади з питань надання притулку й прийому забезпечує спільне застосування стандартів CEAS на високому рівні. EUAA розробляє модулі в численних спеціалізованих галузях законодавства ЄС про надання притулку й прийому, а також проводить навчання для посадових осіб національних органів влади й національних інструкторів (навчання інструкторів). Навчальна програма наразі складається із 30 модулів, за якими пройшли навчання більш ніж 50 000 учасників. У майбутньому EUAA прагне запропонувати для свого навчання стандарти, що відповідатимуть вимогам і забезпечуватимуть упевненість у тому, що успішне завершення будь-якого модуля (-ів) позначатиме завершення особою підготовки на найвищому рівні стандартів ЄС.

Цінності EUAA

Агентство має такі цінності. 

 • Підтримка для держав-членів і зацікавлених сторін. 
 • Відповідальність перед тими, хто потребує захисту, відповідно до цінностей, на яких базується ЄС. 
 • Компетентність у правилах та юридичних зобов’язаннях, які формують Загальноєвропейську систему надання притулку (CEAS). 
 • Швидка реакція на виклики й мінливі потреби держав-членів у належному керуванні службами надання притулку та прийому держав-членів. 
 • Стійкість перспективної європейської зони міжнародного захисту, що здатна адаптуватися, дотримуючись прав людини й без шкоди для її захисту. 
 • Ефективність завдяки відповідальному й ефективному використанню державних ресурсів як усередині Агентства, так і під час імплементації CEAS в Європі.