Skoči na glavni sadržaj

Čime se bavimo

Agencija Europske unije za azil (EUAA) dobila je mandat za pružanje potpore državama članicama EU-a pri primjeni paketa zakona EU-a kojima se uređuju azil, međunarodna zaštita i uvjeti prihvata, koji se naziva zajednički europski sustav azila (CEAS).

EUAA djeluje kao referentna točka za države članice u području međunarodne zaštite i može im pružiti praktičnu, pravnu, stručnu, savjetodavnu i operativnu pomoć u raznim oblicima. Agencija ne zamjenjuje nacionalna tijela nadležna za azil ili prihvat, koja imaju krajnju i potpunu odgovornost za svoje postupke i sustave.

Krajnji je cilj rada Agencije postići usklađenost praksi u području azila u svim državama članicama EU+ s obvezama koje utvrđuje EU. To znači da bi zahtjev koji osoba podnese u bilo kojoj državi članici EU+ uvijek trebao polučiti isti rezultat. Isto tako, podnositelj zahtjeva uvijek bi trebao proći kroz sličan postupak, pod sličnim uvjetima, bez obzira na to u kojoj je državi članici podnesen zahtjev te bi trebao imati ista prava, obveze i uvjete prihvata.

 

Čime se bavimo

Zajedničkim europskim sustavom azila (CEAS) uspostavljaju se pravno obvezujuća pravila i postupci koje države članice moraju primjenjivati kako bi zajamčile puno poštovanje prava podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu. Osim toga, tim se sustavom osigurava utvrđivanje osoba koje ne ispunjavaju uvjete za međunarodnu zaštitu i mogućnost njihova vraćanja u zemlju podrijetla.

 • U okviru svojeg mandata EUAA pruža potporu državama članicama u primjeni paketa zakona EU-a kojima se uređuje međunarodna zaštita, koji se naziva zajednički europski sustav azila (CEAS).
 • Svojim aktivnostima Agencija pomaže državama članicama u uspostavi brzih i učinkovitih postupaka odlučivanja o azilu, kao i visokih standarda prihvata.
 • Krajnji je cilj rada Agencije postići usklađenost praksi u području azila u svim državama članicama EU+.
 • U tu svrhu, nakon početne usredotočenosti na pružanje stručne potpore EUAA danas pridaje jednak značaj pružanju pomoći u operativnom radu i u izgradnji kapaciteta.
 • EUAA je referentna točka za države članice u području međunarodne zaštite i prihvata i može im pružiti praktičnu, pravnu, stručnu, savjetodavnu i operativnu pomoć u raznim oblicima.
 • Agencija ne zamjenjuje nacionalna tijela nadležna za azil, koja su u potpunosti odgovorna za nacionalne predmete u području azila. 
   

Kako bi ostvarila te ciljeve, EUAA pomaže državama članicama u trima glavnim područjima potpore: 

EUAA pruža sve veći broj vrlo stručnih i specijaliziranih mjera potpore. To su:

 • objavljivanje dokumenata sa smjernicama o zemljama podrijetla 
 • prikupljanje, analiza i distribucija podataka o azilu i predviđanja 
 • davanje smjernica, preporuka i savjeta o najboljim praksama za učinkovitu i kvalitetnu primjenu CEAS-a
 • odgovaranje na zahtjeve država članica za pomoć i informacije
 • razvoj IKT platformi i baza podataka s ciljem uspostave učinkovitijih i djelotvornijih sustava azila 
 • razvoj praktičnih alata i postupaka visoke kvalitete za dostizanje zajedničkih standarda 
 • savjetovanje o pravnim obvezama
 • pregled praksi koje postoje u raznim državama članicama te 
 • uspostavljanje mreža koje raspolažu stručnim znanjima u različitim područjima azila.

Od 2023. EUAA će u okviru svojega mandata pratiti države članice u njihovu ispunjavanju obveza u području azila i prihvata koje je odredio EU. Na taj će način Agencija moći utvrditi slabosti i surađivati s nacionalnim tijelima na njihovu otklanjanju.

Agencija je brzo proširila svoju operativnu pomoć državama članicama s obzirom na razinu pomoći i na obujam svojih aktivnosti. Operativno djelovanje sada čini glavni dio aktivnosti Agencije. EUAA trenutačno zapošljava gotovo 2000 osoba, koje su raspoređene na više od 100 lokacija u državama članicama. Prema potrebi EUAA može angažirati i pričuvu za azil, koju čini 500 službenika iz država članica. To osoblje pruža podršku odjelima za dablinski postupak, provodi informativne aktivnosti i osposobljavanje, pomaže pri iskrcavanjima, premještanju u druge države članice, obavlja registracije, intervjue s podnositeljima zahtjeva za azil, sastavlja mišljenja o odlukama, pomaže donositeljima drugostupanjskih odluka i surađuje s nadležnim tijelima radi unapređenja postupaka i uvjeta.

Operativne aktivnosti Agencije zamišljene su kao privremene, a njihov je cilj ublažiti pritisak na nadležna tijela država članica, podići standarde kvalitete i povećati dugoročnu otpornost nacionalnih sustava.

Osposobljavanjem nacionalnih službenika za azil i prihvat osigurava se visoka razina primjene standarda CEAS-a. EUAA razvija module i prakse u brojnim specijaliziranim područjima prava EU-a o azilu i prihvatu te provodi potrebno osposobljavanje nacionalnih službenika i njihovih instruktora. Aktualni program osposobljavanja sadržava 30 modula koje je dosad završilo 50 000 polaznika. U budućnosti EUAA namjerava ponuditi kvalificirane standarde za svoje osposobljavanje. Njima bi se osiguralo da uspješan završetak bilo kojeg modula (ili više njih) znači da je osoba osposobljena na najvišoj razini dostupnoj u EU-u.

Naše vrijednosti

Agencija djeluje u skladu sa sljedećim vrijednostima: 

 • potpora državama članicama i dionicima 
 • odgovornost prema osobama kojima je potrebna zaštita, u skladu s vrijednostima na kojima počiva EU 
 • stručnost u području pravila i pravnih obveza u okviru zajedničkog europskog sustava azila (CEAS) 
 • spremnost za odgovor na izazove i promjenjive potrebe država članica u pogledu ispravnog pružanja usluga u području azila i prihvata u državama članicama 
 • otpornost europskog područja međunarodne zaštite na buduće izazove i sposobnost prilagodbe bez ugrožavanja ljudskih prava i zaštite 
 • učinkovitost kao rezultat odgovorne i racionalne upotrebe javnih resursa unutar Agencije i prilikom primjene CEAS-a u Europi.