Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Επιχειρήσεις

Το Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της επιχειρησιακής, της τεχνικής και της επείγουσας συνδρομής, καθώς και των προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων υποστήριξης των κρατών μελών των οποίων τα συστήματα ασύλου και/ή υποδοχής υφίστανται δυσανάλογα μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγάλες μεταναστευτικές προκλήσεις ή ζητούν στήριξη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ).

Το Κέντρο παρέχει επίσης πλαίσια διαχείρισης και καθοδήγηση στις επιχειρήσεις του EUAA για το σύνολο των πτυχών του επιχειρησιακού προγραμματισμού και για την αποστολή ομάδων υποστήριξης για το άσυλο.  Επίσης, αναπτύσσει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τα επιχειρησιακά εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρήσεών του.

Το Κέντρο παρέχει υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεγκατάστασης σε χώρες της ΕΕ+ με τη μορφή της άμεσης επιχειρησιακής υποστήριξης για την επεξεργασία αιτήσεων επανεγκατάστασης, καθώς και στο πλαίσιο της ανάπτυξης και παροχής των απαιτούμενων εργαλείων και εκπαίδευσης.