Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής (ΠΧΚ) του EUAA συλλέγουν σχετικές πληροφορίες και συντάσσουν εκθέσεις που παρέχουν ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τρίτες χώρες προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές ασύλου και μετανάστευσης ΕΕ+ στη λήψη ακριβών και δίκαιων αποφάσεων στις διαδικασίες ασύλου ή να τις υποστηρίξουν στη χάραξη πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός δημιούργησε ειδικά δίκτυα χωρών που συνεργάζονται για την αποφυγή επικαλύψεων και τη δημιουργία συνεργειών με την εθνική παραγωγή ΠΧΚ. Οι ΠΧΚ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην πολιτική, θρησκευτική κατάσταση και την κατάσταση ασφάλειας και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες του EUAA περιλαμβάνουν γενικές ΠΧΚ και ιατρικές ΠΧΚ (ιατρικές ΠΧΚ).

 

<p>Σχετικά με τις ΠΧΚ</p>
COI_Methodology

Ο EUAA συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις χώρες καταγωγής, τη συνήθη διαμονή και τη διέλευση, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ατομική αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας. Οι ΠΧΚ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο υποθέσεων μετανάστευσης που δεν σχετίζονται με το άσυλο. Σκοπός των ΠΧΚ είναι να απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, με ζητήματα νομικά, πολιτικά και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τις συγκρούσεις και την ανθρωπιστική κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή. 

Οι ΠΧΚ διευκολύνουν και υποστηρίζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά δεν υπαγορεύουν αποφάσεις. Διαφέρουν από τους οδηγούς χώρας και τις νομικές αξιολογήσεις. Οι ΠΧΚ αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο στη διαδικασία διεθνούς προστασίας και είναι σημαντικές για την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας βάσει δεδομένων.

COI Methodology

The EUAA has a mandate to produce COI reports on countries of origin that are relevant to the EU+ asylum caseload, based on the EUAA’s common Country of Origin Information (COI) Report Methodology and Writing and Referencing Guide.

COI Production / COI Portal

EUAA’s production of COI is often done in close cooperation with EU+ countries, generating publicly available COI reports and COI queries, which are used both as evidence in the asylum procedure, or to assist in the drafting of common country guidance at the EU level. 
 
The EUAA’s COI publications (reports, queries, and other COI products) can be found on the EUAA COI Portal, a dedicated public platform managed and maintained by the agency. National EU+ countries’ COI production can also be found in the COI Portal. 

COI Networks

The agency coordinates a COI query system and twelve (12) COI Country Specialist Networks, where specialised COI researchers from EU+ national administrations cooperate by exchanging information and knowledge on relevant issues in the asylum procedure and countries of origin related to topics such as security, human rights, or the socio-economic situation. To enhance COI cooperation, the EUAA organises country and thematic meetings, workshops, seminars, and conferences on relevant issues in the top countries of origin, and has currently activities focused on Afghanistan, Eritrea, Ethiopia, Iran, Iraq, Latin America, Libya, Pakistan, Palestine, Russia, Ukraine, Commonwealth of Independent States (CIS), Somalia, Syria, and West Africa, among others.

Latest Publications

<p>Πληροφορίες ιατρικής φύσης σχετικά με τη χώρα καταγωγής (ιατρικές ΠΧΚ)</p>

Ο EUAA παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες ιατρικής φύσης σχετικά με τη χώρα καταγωγής (ιατρικές ΠΧΚ). Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τις εθνικές αρχές μετανάστευσης και ασύλου στην Ευρώπη να λάβουν ακριβείς και δίκαιες αποφάσεις όσον αφορά τη διεθνή προστασία και άλλες διαδικασίες μετανάστευσης. Οι ιατρικές ΠΧΚ είναι μια υπηρεσία για τις πρωτοβάθμιες αρχές μετανάστευσης των χωρών της ΕΕ+, η οποία παρέχει απαντήσεις σε αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα ιατρικών παρεμβάσεων στις χώρες καταγωγής. 

Οι ιατρικές ΠΧΚ του EUAA βασίζονται σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ιατρικών εμπειρογνωμόνων που παρέχει ενημερωμένες ιατρικές πληροφορίες στις χώρες καταγωγής. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και σε συνδυασμό με δευτερογενείς στατιστικές αναλύσεις, ο EUAA παρέχει απαντήσεις σε μεμονωμένα αιτήματα από τις χώρες ΕΕ+ και διατηρεί μια πύλη με ειδική βάση δεδομένων όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες. Η πύλη επιτρέπει επίσης τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών και μεταξύ χωρών και του EUAA. Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό του EUAA και των αρμόδιων διοικήσεων των χωρών ΕΕ+ (Απόφαση ΔΣ / Πολιτική πρόσβασης στη βάση δεδομένων ιατρικών ΠΧΚ). 

Οι ιατρικές ΠΧΚ του EUAA παράγουν επίσης δημόσιες γενικές ιατρικές αναφορές ανά χώρα που διατίθενται μαζί με τις γενικές αναφορές ΠΧΚ του EUAA.

Η υψηλή ποιότητα και η ιατρική ακρίβεια των πληροφοριών είναι εγγυημένη από ειδικά εκπαιδευμένους ιατρικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες ερευνητές που παρέχουν επίσης καθοδήγηση στους χρήστες της πύλης.

Οι ιατρικές ΠΧΚ του EUAA υπόκεινται συνεχώς σε εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες διασφάλισης ποιότητας, όπως επικυρώσεις, ελέγχους και αξιολογήσεις από ομοτίμους.