Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Portals and Applications

Search for content and learn more about our portals and applications

Ukraine Flag

EUAA Response to the Russian invasion of Ukraine / Заходи реагування EUAA на вторгнення Росії в Україну

No news available.

Popular Topics

JHAAN Presidency

The EUAA holds the Presidency of the Justice and Home Affairs Agencies Network (JHAAN).

The JHAAN was established in 2010 to increase cooperation between Justice and Home Affair Agencies: CEPOL, EIGE, EMCDDA, EUAA, eu-LISA, Eurojust, Europol, FRA and Frontex.

Read More
JHAAN Presidency
Latest Publications

Afghanistan - Country Focus

This report contains information on the general security and humanitarian situation in Afghanistan, as well as on the targeting of certain individuals. Information on the functionality of the Afghan state under Taliban rule is also provided, including the implementation of the Islamic law (sharia).

Read More
Afghanistan Country Focus cover
EL

Publications

Δεκέμβριος 2023

Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2024 - 2026 Συνοπτική παρουσίαση

περίληψη του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2024-2026, με πρόγραμμα εργασίας 2024

Download PDF
Οκτώβριος 2023

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2022 -

Σύνοψη

περίληψη της έκθεσης του EUAA για το τέλος του έτους 2022

Download PDF