Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γνώση για το άσυλο

Ο EUAA συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφορίες στα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του ασύλου στην ΕΕ. 

Το έργο του στον τομέα αυτό περιλαμβάνει την έρευνα και την ανάλυση των χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο, των μεταναστευτικών τάσεων και της λειτουργίας των εθνικών συστημάτων ασύλου. Οι δραστηριότητες επικεντρώνονται επίσης στην παροχή υποστήριξης στις εθνικές δικαστικές αρχές και τους επαγγελματίες του τομέα ασύλου και υποδοχής. 

Έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα από πύλες ενημέρωσης, προϊόντα ανάλυσης, κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την τεκμηρίωση της χάραξης της πολιτικής και την εφαρμογή των διαδικασιών.