Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκπαιδευτικά εργαλεία

Σύστημα του EUAA για τη διαχείριση της εκπαίδευσης (LMS)
elearning

Χρησιμοποιώντας μια μεικτή μαθησιακή μέθοδο, συνδυάζουμε ηλεκτρονική μάθηση και διά ζώσης συνεδρίες.

Ο EUAA φιλοξενεί και λειτουργεί ένα σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης το οποίο, αφενός, διαχειρίζεται και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και, αφετέρου, καταγράφει την πρόοδο της εκπαίδευσης. Το LMS παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Διαδικτύου, υποστηρίζοντας τη μεικτή μαθησιακή μέθοδο που περιγράφεται στη στρατηγική του EUAA για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Η προσέγγιση αυτή εστιάζει στους εκπαιδευόμενους, παρέχοντάς τους μια ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης από έναν εκπαιδευτή ο οποίος τους κοινοποιεί τα σχόλιά του καθ’ όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής τους συνεδρίας. 

Φιλοξενεί επίσης εικονικά δίκτυα και κοινότητες πρακτικής εξάσκησης μεταξύ εκπαιδευτών και εμπειρογνωμόνων περιεχομένου, διευκολύνοντας τις ανταλλαγές πληροφοριών και ορθών πρακτικών.
 

Ευρωπαϊκό τομεακό πλαίσιο προσόντων (ESQF)

Το Ευρωπαϊκό τομεακό πλαίσιο προσόντων για υπαλλήλους ασύλου και υποδοχής (ESQF)

Ο σκοπός του ESQF είναι να συμβάλει στον προσδιορισμό της κατάλληλης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη μαθησιακών διαδρομών και προγραμμάτων για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στον τομέα ασύλου και υποδοχής των κρατών μελών. Το ESQF συμβάλλει στον προσδιορισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία εστιάζουν στις ατομικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και στις ειδικές ανάγκες του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται. Το ESQF καθιστά περαιτέρω εφικτό τον προσδιορισμό τομέων στους οποίους είναι αναγκαία η ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η Εργαλειοθήκη του ESQF παρέχει στους χρήστες ολοκληρωμένες εξηγήσεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο χρήσης του ESQF.