Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πληροφορίες για τον οργανισμό

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο - EUAA είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντολή να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη ώστε να εφαρμόζουν τη δέσμη νόμων της ΕΕ που διέπουν το άσυλο και τη διεθνή προστασία.